PRZEDMIOT NABORU:

Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.

1.Indywidualizacja wsparcia oraz doradztwo zawodowe.
2.Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
3. Staże zawodowe.

FINANSE:

Alokacja 53 400 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

30.11.2023 – 10.01.2024