PRZEDMIOT NABORU:

Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej

FINANSE:

Alokacja 97 320 300,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

12.02.2024 r. – 25.03.2024 r.