PRZEDMIOT NABORU:

A. infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe
B. zakup sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do zapewnienia opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych

FINANSE:

Alokacja 94 420 142 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

TERMIN NABORU:

28.03.2024 r. – 03.06.2024 r.