PRZEDMIOT NABORU:

A. infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe
B. zakup sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do zapewnienia opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych

FINANSE:

Alokacja 100 702 770,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

TERMIN NABORU:

I kwartał 2024 r. – I kwartał 2024/II kwartał 2024 r.