PRZEDMIOT NABORU:

Mieszkania chronione, wspomagane, mieszkania z usługami oraz mieszkania w ramach najmu społecznego dla obywateli państw trzecich objętych indywidualnym planem integracji, jak również hostele.

FINANSE:

Alokacja 8 626 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

TERMIN NABORU:

02.2024 – 03.2024