PRZEDMIOT NABORU:

A. mieszkalnictwo wspomagane i chronione

FINANSE:

Alokacja 75 797 750,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

TERMIN NABORU:

25.04.2024 r. – 24.06.2024 r.