PRZEDMIOT NABORU:

A. mieszkalnictwo wspomagane i chronione

FINANSE:

Alokacja 77 773 500,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

TERMIN NABORU:

08.2024 r. – 10.2024 r.