PRZEDMIOT NABORU:

Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość online. Przebudowa, budowa , remont sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów.

FINANSE:

Alokacja 17 800 000,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TERMIN NABORU:

02.05.2023