PRZEDMIOT NABORU:

Przebudowa, budowa , remont sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów.

FINANSE:

Alokacja 17 800 000,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TERMIN NABORU:

30.11.2023 – 31.01.2024