PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój edukacji włączającej poprzez inwestycje infrastrukturalne – Przebudowa, modernizacja, remont lub adaptacja budynków w celu ich
dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wsparcie infrastruktury edukacji przedszkolnej:
Budowa[jw], przebudowa, modernizacja, remont lub adaptacja budynków na potrzeby prowadzenia działalności przedszkolnej.
Wyłącznie jako element projektu możliwy jest zakup wyposażenia, niezbędnego sprzętu, pomocy dydaktycznych itp.
Typ projektu 2. może być realizowany przez osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki wychowania przedszkolnego.

FINANSE:

Alokacja 24 400 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

16.10.2023 r. – 01.12.2023 r.