PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój edukacji włączającej poprzez inwestycje infrastrukturalne – Przebudowa, modernizacja, remont lub adaptacja budynków w celu ich
dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego:
a) Budowa, przebudowa, modernizacja, remont lub adaptacja budynków na potrzeby prowadzenia kształcenia zawodowego lub ustawicznego w celu ich dostosowania do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
b) Zakup wyposażenia, niezbędnego sprzętu, pomocy dydaktycznych itp.

FINANSE:

Alokacja 36 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

16.10.2023 r. – 01.12.2023 r.