PRZEDMIOT NABORU:

Kompleksowe programy rozwojowe wdrażające innowacyjne rozwiązania w publicznych szkołach podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego (innowacje pedagogiczne), w tym:
1.1 przygotowanie i realizacja kompleksowego programu rozwojowego szkoły z uwzględnieniem innowacji pedagogicznych,
1.2 wsparcie nauczycieli oraz kadry wspierającej i organizującej proces nauczania w celu nabywania oraz doskonalenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji oraz rozwoju osobistego.
W naborze wsparcie działania 1.1 oraz 1.2 realizowane jest obligatoryjnie, łącznie w każdej szkole objętej wsparciem w projekcie. Nie ma zatem możliwości, aby Wnioskodawca w jednej szkole realizował działanie 1.1, a w innej szkole działanie 1.2. Obydwa działania tworzą całość, która jest kompleksowym programem rozwojowym wdrażającym innowacyjne rozwiązania w szkołach podstawowych.

FINANSE:

Alokacja 44 983 200,00 zł PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie FS

TERMIN NABORU:

10.01.2024 r. – 26.02.2024 r.