PRZEDMIOT NABORU:

Aktywizacja społeczno-zawodowa i integracja osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich otoczenia oraz osób biernych zawodowo.

FINANSE:

Alokacja 142 857 142,86 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

TERMIN NABORU:

31.05.2024 r. – 30.06.2024 r.