PRZEDMIOT NABORU:

A. edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

FINANSE:

Alokacja 45 306 970,20 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

26.10.2023 r. – 13.12.2023 r.