PRZEDMIOT NABORU:

B. podniesienie jakości kształcenia ogólnego

FINANSE:

Alokacja 35 553 600,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

IV kwartał 2024 r. – IV kwartał 2024/I kwartał 2025 r.