PRZEDMIOT NABORU:

A. rozwój kształcenia zawodowego w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy

FINANSE:

Alokacja 50 726 912,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

IV kwartał 2023 r. – IV kwartał 2023/I kwartał 2024 r.