PRZEDMIOT NABORU:

A. rozwój kształcenia zawodowego w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy

FINANSE:

Alokacja 48 352 896,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

26.10.2023 r. – 31.01.2024 r.