PRZEDMIOT NABORU:

B. edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

FINANSE:

Alokacja 60 291 696,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

III/IV kwartał 2025 r.