PRZEDMIOT NABORU:

B.edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

FINANSE:

Alokacja 61 863 264,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

III kwartał 2025 r. – III kwartał 2025/IV kwartał 2025 r.