PRZEDMIOT NABORU:

2. tworzenie podmiotów reintegracyjnych, tj. centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej oraz warsztatów aktywności zawodowej i zakładów aktywności zawodowej oraz wsparcie działalności istniejących podmiotów reintegracyjnych, poprzez umożliwienie im realizacji projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

FINANSE:

Alokacja 10 295 000 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

01.2025 r. – 02.2025 r.