PRZEDMIOT NABORU:

A. lokalne inicjatyw edukacyjnych w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży

FINANSE:

Alokacja 11 465 206,65 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

28.03.2024 r. – 28.05.2024 r.