PRZEDMIOT NABORU:

A. lokalne inicjatyw edukacyjnych w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży

FINANSE:

Alokacja 11 110 500,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

03.2024 r. – 05.2024 r.