PRZEDMIOT NABORU:

B.tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

FINANSE:

Alokacja 11 110 500,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

03.2024 r. – 05.2024 r.