PRZEDMIOT NABORU:

X. Tworzenie centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług.

FINANSE:

Alokacja 25 000 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

TERMIN NABORU:

18.06.2024 – 31.07.2024