PRZEDMIOT NABORU:

A. aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo
B. aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo w podmiotach reintegracyjnych

FINANSE:

Alokacja 39 765 337,24 PLN,

Typ A: 19 882 668,62 PLN

Typ B: 19 882 668,62 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

TERMIN NABORU:

08.11.2023 r. – 19.12.2023 r.