PRZEDMIOT NABORU:

Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością.

FINANSE:

Alokacja 35 000 000,00 zł + BP

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

maj 2024 r.