PRZEDMIOT NABORU:

4. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe oraz rozwoju usług w nich świadczonych.

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Uprawnieni wnioskodawcy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

FINANSE:

Alokacja 34 504 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

02.2024 – 02.2024