PRZEDMIOT NABORU:

1. Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+.
2. Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

FINANSE:

Alokacja 20 961 180,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

20.11.2023 – 18.12.2023