PRZEDMIOT NABORU:

3. Szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej.

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Uprawnieni wnioskodawcy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

FINANSE:

Alokacja 2 156 500,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

12.2023 – 12.2023