PRZEDMIOT NABORU:

1. Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+.
2. Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

FINANSE:

Alokacja 20 013 480 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

11.2024 r. – 01.2025 r.