PRZEDMIOT NABORU:

1. Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie,
3. Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym.

FINANSE:

Alokacja 13 350 000 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

III kwartał 2024 r. – IV kwartał 2024 r.