PRZEDMIOT NABORU:

1.Wsparcie w zakresie wczesnej interwencji kryzysowej m.in. poprzez:
a)sieciowanie służb z różnych dziedzin (społecznej, medycznej, psychologicznej, prawnej itp.),
b)organizację miejsc wsparcia środowiskowego dla osób/rodzin w i po przebytym kryzysie psychicznym,
c)poradnictwo psychologiczne,
d)poradnictwo socjalne,
e)konsultacje prawne,
f)organizację działań edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do przedstawicieli służb zaufania publicznego i do środowiska lokalnego.

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Uprawnieni wnioskodawcy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

FINANSE:

Alokacja 43 130 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

15.11.2023 – 06.12.2023