PRZEDMIOT NABORU:

A. działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji życiowej realizowane przez gminy i powiaty

FINANSE:

Alokacja 138 750 843,84 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

09.11.2023 r. – 10.01.2024 r.