PRZEDMIOT NABORU:

A. działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji życiowej realizowane przez gminy i powiaty

FINANSE:

Alokacja 130 240 749,77 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

IV kwartał 2023 r. – IV kwartał 2023/I kwartał 2024 r.