PRZEDMIOT NABORU:

Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet w wieku produkcyjnym w RMR

FINANSE:

Alokacja 18 958 958,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

PLANOWANY TERMIN NABORU:

czerwiec 2023 do sierpień 2023