PRZEDMIOT NABORU:

1. Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym
2. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
3. Edukacja włączająca w kształceniu zawodowym.

FINANSE:

Alokacja 56 181 250 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

III kwartał 2024 r. – IV kwartał 2024 r.