PRZEDMIOT NABORU:

Regionalne Programy Zdrowotne w obszarze profilaktyki i rehabilitacji. Dotyczy regionalnego programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji medycznej.

FINANSE:

Alokacja 32 871 300,00 zł 

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

lipiec 2024 r.