PRZEDMIOT NABORU:

1.Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 5 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub u opiekuna dziennego.
Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny
Uprawnieni wnioskodawcy: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

FINANSE:

Alokacja 28 922 470,59 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

29.09.2023 – 29.11.2023