6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe

PRZEDMIOT NABORU:

Edukacja przedszkolna.

Wsparcie polegające na poprawie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych miejsc, w szczególności na obszarach występowania deficytów i potrzeb w tym zakresie, utrzymanie miejsc przedszkolnych i rozwijaniu jakości edukacji przedszkolnej, oferowanie zajęć dodatkowych, zajęć kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci, rozwijanie kompetencji kadr, zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń SI).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zostanie zwiększona z Budżetu Państwa.

FINANSE:

Alokacja 56 000 000,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

LISTOPAD 2023