PRZEDMIOT NABORU:

D. edukacja włączająca w ośrodkach wychowania przedszkolnego

FINANSE:

Alokacja 38 664 540,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

II kwartał 2025 r. – II kwartał 2025/III kwartał 2025 r.