PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój usług społecznych.
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji

FINANSE:

Alokacja 100 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

01.09.2023 r. – 20.10.2023 r.