PRZEDMIOT NABORU:

Projekty skierowane do osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa, Zakres wsparcia:
– doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania (obligatoryjne),
– pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
– nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy (w tym kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji),
– nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże.

FINANSE:

Alokacja 52 124 829,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

10.01.2024 – 21.02.2024