PRZEDMIOT NABORU:

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu:

Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej.

FINANSE:

Alokacja: 40 039 740,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

14.02.2024 r. – 31.03.2024 r.