PRZEDMIOT NABORU:

1. Wsparcie oraz rozwój terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej.
2. Infrastruktura instytucji popularyzujących naukę.
3.Wsparcie infrastruktury szkół zawodowych.
4. Wsparcie infrastruktury turystyki bazującej na endogenicznych potencjałach miejskich obszarów funkcjonalnych.
5. Wsparcie instytucji kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Wsparcie udzielane dla projektów wskazanych w strategiach ZIT.

Uprawnieni wnioskodawcy: Jednostki Samorządu Terytorialnego.

FINANSE:

Alokacja 391 618 567,28 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

TERMIN NABORU:

30.11.2023 – 12.2026