PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adaptacja pracowni symulujących rzeczywiste warunki pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami dla uczniów szkół specjalnych w szkołach/placówkach ogólnodostępnych.

FINANSE:

Alokacja 11 997 881,28 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

23.06-02.08