PRZEDMIOT NABORU:

1. Wsparcie oraz rozwój terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej.
2. Wsparcie inwestycji związanych z transportem publicznym służących poprawie jakości powietrza.
3. Infrastruktura instytucji popularyzujacych naukę.
4.Wsparcie infrastruktury szkół zawodowych.
5. Wsparcie infrastruktury turystyki bazującej na endogenicznych potencjałach obszarów funkcjonalnych.

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.

Wsparcie udzielane dla projektów wskazanych w strategiach IIT.

Uprawnieni wnioskodawcy: Jednostki Samorządu Terytorialnego.

FINANSE:

Alokacja 151 819 432,72 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

TERMIN NABORU:

30.11.2023 – 12.2026