PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych

FINANSE:

Alokacja 32 972 100,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

PLANOWANY TERMIN NABORU:

lipiec 2023 do sierpień 2023