PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

FINANSE:

Alokacja 13 659 870,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

PLANOWANY TERMIN NABORU:

sierpień 2023 do październik 2023