PRZEDMIOT NABORU:

1. Inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Adaptacja pracowni symulujących rzeczywiste warunki pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami dla uczniów szkół specjalnych w szkołach/placówkach ogólnodostępnych.

FINANSE:

Alokacja 7 801 524,55 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Regionalnego

TERMIN NABORU:

24.04.2024 r. – 28.06.2024 r.