PRZEDMIOT NABORU:

1. Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na obszarach miejskich:
a) Zachowanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego,
b) Udostępnianie i ułatwienie dostępu do dóbr kultury oraz zastosowanie nowoczesnych technologii (wyłącznie jako element projektu),
c) Rozwój i zwiększanie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej

2. Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na obszarach innych niż miejskie:
a) Zachowanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego,
b) Udostępnianie i ułatwienie dostępu do dóbr kultury oraz zastosowanie nowoczesnych technologii (wyłącznie jako element projektu),
c) Rozwój i zwiększanie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej

3. Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach miejskich:
a) Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne,
b) Ułatwienie dostępu do szlaków turystycznych (wyłącznie jako element projektu)

4. Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach innych niż miejskie:
a) Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne,
b) Ułatwienie dostępu do szlaków turystycznych (wyłącznie jako element projektu)

FINANSE:

Alokacja 100 000 000,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

TERMIN NABORU:

03.06.2024 r. – 27.09.2024 r.