PRZEDMIOT NABORU:

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie w tym:

1)usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym,

2)usługi o charakterze edukacyjnym,

3)usługi o charakterze zdrowotnym,

4)usługi o charakterze zawodowym

FINANSE:

Alokacja 34 757 250,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

Planowany na 2025 r.