PRZEDMIOT NABORU:

Programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalno-rekreacyjnej, w tym działania w ramach inicjatywy ALMA (w planowanym naborze nie przewiduje się działań w ramach komponentu ponadnarodowego ALMA).

FINANSE:

Alokacja 10 000 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

10.2024 r. – 11.2024 r.