PRZEDMIOT NABORU:

Budowa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych ( w planowanym naborze nie przewiduje się działań dla partnerów społecznych):

a) Działania podnoszące kompetencje zasobów ludzkich w tym kształtowanie postaw i umiejętności „bycia liderem”.
b) Szkolenia, doradztwo w zakresie ekonomizacji działalności, budowania i efektywnego zarządzania, optymalizacji kosztów, itp.
c) Wsparcie rozwoju wolontariatu (szkolenia, warsztaty, zatrudnienie, itp.).
d) Działania budujące relacje z administracją samorządową, organizacjami społecznymi, mediami, środowiskiem nauki itp.
e) Działania integrujące środowisko obywatelskie.
f) Działania informacyjno-promocyjne.

FINANSE:

Alokacja 2 500 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

20.12.2023 r. – 02.02.2024 r.