PRZEDMIOT NABORU:

Programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalno-rekreacyjnej, w tym działania w ramach inicjatywy ALMA (w planowanym naborze nie przewiduje się działań w ramach komponentu ponadnarodowego ALMA)
Usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej (m.in. CIS, KIS, WTZ, ZAZ)

FINANSE:

Alokacja 31 315 789,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

31.07.2023 r. – 11.09.2023 r.