PRZEDMIOT NABORU:

Programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalno-rekreacyjnej, w tym działania w ramach inicjatywy ALMA (w planowanym naborze nie przewiduje się działań w ramach komponentu ponadnarodowego ALMA)
Usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej (m.in. CIS, KIS, WTZ, ZAZ).

FINANSE:

Alokacja 28 087 800,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

01.02.2024 r. – 01.03.2024 r.