PRZEDMIOT NABORU:

Integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich

Budowanie potencjału instytucjonalnego i wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz migrantów OPT.

Nabór dla projektów powyżej 200 tys EURO.

FINANSE:

Alokacja 66 847 500 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

24.01.2024 r. – 05.03.2024 r.