PRZEDMIOT NABORU:

Tworzenie i rozwój CUS (Centrów Usług Społecznych)

FINANSE:

Alokacja 50 977 300,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

06.12.2023 r. – 24.01.2024 r.